Als je durft
verlies je nooit!

De wereld verandert in hoog tempo! Technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat banen, beroepen en complete sectoren veranderen of verdwijnen. Tegelijkertijd zorgt die technologie voor het ontstaan van nieuwe bedrijven en nieuw werk. Bestaande kennis en bestaande vaardigheden van werkenden verouderen sneller dan ooit. En dat terwijl wij met z’n allen moeten doorwerken tot voorbij ons 70ste jaar.

Om mensen te stimuleren mee te bewegen in deze veranderende wereld, bieden wij trainingen, assessments en coaching, die mensen in staat stellen om hun ambities waar te maken. Wij geven nieuwe invalshoeken en werken met verrassende werkvormen, met oog voor persoonlijke kwaliteiten en verschillen en vooral ook plezier. 

Onze werkwijze bestaat uit een mix van bewezen theorieën en nieuwe verfrissende ideeën om mensen met meer zelfinzicht, zelfvertrouwen en initiatief hun werk te laten doen. Als je durft, dan verlies je nooit!

Trainingen

Ik heb geen speciaal talent.
Ik ben slechts nieuwsgierig.

Albert Einstein (theoretisch natuurkundige)

Waarom zijn sommige mensen zo verbazend goed in hun vak? Is alles toe te schrijven aan hun aangeboren talent? Of is nieuwsgierigheid en de wil om eindeloos te oefenen de sleutel voor het ontwikkelen van competenties of vaardigheden? Weet je hoeveel uren Rodger Federer nog steeds staat te trainen iedere dag? Wij geloven in de kracht van doelgerichte vaardigheidstraining, waarbij wij met respect voor het individu mensen uit hun ‘comfort zone’ halen. Grenzen verkennen en grenzen verleggen. Actief leren van elkaar en met elkaar. Confronterend en soms hilarisch. Bij voorkeur op een inspirerende locatie. Genieten als basis voor ontwikkeling.

Assessment

Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.

Confucius (Chinees filosoof)

In welke mate voldoet de kandidaat of medewerker aan de gewenste criteria om een bepaalde functie goed uit te kunnen oefenen? Heeft hij of zij de competenties om de aan de functie gerelateerde werkzaamheden snel op te pikken? En om in de toekomst door te groeien naar andere functies? Onze beoordelingen en adviezen zijn gedegen, betrouwbaar en objectief. Voor een selectie- of ontwikkelassessments maken wij gebruik van capaciteitentesten, persoonlijkheidsvragenlijsten en rollenspellen. Wij werken volgens de regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Coaching

Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.

Johan Cruijff (voetballer en trainer)

Coaching biedt een klankbord om antwoorden te vinden op persoonlijke vragen en probleem-stellingen rondom loopbaan of werk. Je wordt je meer bewust van je kwaliteiten, valkuilen en motivatie. En je leert beter omgaan met lastige situaties en belemmeringen. Het resultaat is inzicht in de richting die je uit wil of waar je aan moet werken. Ik luister, vraag, confronteer en geef uitdagende opdrachten. Altijd met het doel voor ogen en met respect!

Trainingen

Incompany trainingen

Adviseren voor professionals

Je bent deskundig, maar het lukt u niet altijd om je opdrachtgever te overtuigen. In de training Adviesvaardigheden ligt de nadruk niet op de inhoud van het advies, maar op de wijze van communicatie. Je leert allerlei vaardigheden hoe je commitment creëert met je gesprekspartner. Geen trucjes, maar afgestemd trainen op voor jou herkenbare situaties.

Impact en invloed

Impact en invloed gaat over jezelf! Door je bewust te worden van je persoonlijke stijl zet je de eerste stap naar het vergroten van jouw invloed. Iedere situatie vraagt om een eigen aanpak, leer je communicatie aan te passen en meerdere stijlen te hanteren om zo zaken voor elkaar te krijgen.

Onderhandelen

Succesvol onderhandelen hangt vooral samen met de mate waarin je creatief en met zelfvertrouwen omgaat met de belangen van de ander en die van jezelf. In deze training ontwikkel je je onderhandelingsvaardigheden om tot de gewenste resultaten te komen. Uitgangspunt is het zoeken naar een win-winsituatie, waarbij het probleem gescheiden wordt van de mensen.

Presenteren

Wat is de impact van je presentatie? Zitten je zenuwen in de weg? Moeite met presenteren voor grote groepen? Hoe ga je om met lastige vragen en reacties?  Op zoek naar praktische tips? In de training ‘Praten als Brugman’ gaan wij zoveel mogelijk uit van je praktijksituatie. Houding, stem en spraak, gebruik van de ruimte en interactie met het publiek staan centraal. Met behulp video gaan wij je vaardigheden gericht aanscherpen.

Timemanagement

Hoe hard je ook werkt, je agenda blijft overvol. Soms heb je het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten. Zou je meer grip willen hebben op je tijd? Wil je meer bereiken zonder een gehaast gevoel? In deze training leer je beter doelen stellen, plannen en heldere prioriteiten bepalen. Je krijgt inzicht in de blokkades die je hinderen in je eigen timemanagement.

 

Meer informatie? Stuur je specifieke vraag

Individuele trainingen

Solliciteren

Solliciteren is niet leuk, maar heel leuk! Tenminste als je de spelregels van een goed sollicitatiegesprek kent en je persoonlijke kwaliteiten benut. Bij solliciteren geldt: al doende leert men. Dit is het uitgangspunt van de training. We werken aan de hand van het ‘SUCCES model’, videoanalyses en we gaan veel gesprekken voeren. Eventueel gaan we in op assessments en hoe je je hierop kunt voorbereiden. Actief aan de slag en met direct resultaat.

Timemanagement

Hoe hard je ook werkt, je agenda blijft overvol. Soms heb je het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten. Zou je meer grip willen hebben op je tijd? Wil je meer bereiken zonder een gehaast gevoel? In deze training leer je beter doelen stellen, plannen en heldere prioriteiten bepalen. Je krijgt inzicht in de blokkades die je hinderen in je eigen timemanagement.

Presenteren

Wat is de impact van je presentatie? Zitten je zenuwen in de weg? Moeite met presenteren voor grote groepen? Hoe ga je om met lastige vragen en reacties?  Op zoek naar praktische tips? In de training ‘Praten als Brugman’ gaan we zoveel mogelijk uit van je praktijksituatie. Houding, stem en spraak, gebruik van de ruimte en interactie met het publiek staan centraal. Met behulp video gaan we je vaardigheden gericht aanscherpen.

Impact en invloed

Impact en invloed gaat over jezelf! Door je bewust te worden van je persoonlijke stijl zet je de eerste stap naar het vergroten van jouw invloed. Iedere situatie vraagt om een eigen aanpak, leer je communicatie aan te passen en meerdere stijlen te hanteren om zo zaken voor elkaar te krijgen.

 

Meer informatie? Stuur je specifieke vraag

Assessments

Assessment

Selectie-assessment

Wil je weten of een sollicitant of medewerker geschikt is voor een functie? Dan is nader onderzoek nodig naar de gedragsvaardigheden, ofwel competenties. Bij het selectieassessment staat de functie 100% centraal, de persoon moet matchen. Wij maken gebruik van een reeks selectie instrumenten waaronder capaciteiten- en intelligentietesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, motivatie-vragenlijsten en rollenspellen.

Ontwikkel-assessment

Het ontwikkel-assessment richt zich op de medewerker in de context van functie en organisatie. Dit assessment wordt ingezet ter bevordering van interne mobiliteit. Op basis van een maatwerk assessment geven wij advies over talenten, competenties en ambities met aanknopingspunten voor een actiegericht ontwikkelplan en verdere coaching.

Groepsassessments

Hyphen heeft zich gespecialiseerd in het vormgeven en uitvoeren van innovatieve groepsassessments. Deze assessments lenen zich goed voor het selecteren van jonge professionals en (management) trainees. Het maatwerkprogramma bestaat uit zowel individuele- als groepsopdrachten.

 

Meer informatie? Stuur je specifieke vraag

Psychologische testen

Capaciteitentesten

De cognitieve capaciteitentest wordt gebruikt om een goede inschatting te kunnen maken van intellectuele (cognitieve) vaardigheden. Het voornaamste doel van de cognitieve capaciteitentest is het bepalen van je werk- en denkniveau. Het zien van verbanden, hoofd- van bijzaak kunnen scheiden en logisch redeneren zijn namelijk de onderliggende cognitieve kwaliteiten die worden getest – vaardigheden die nodig zijn in elke functie. Afhankelijk van het soort functie kunnen de volgende capaciteitentesten worden ingezet: Figurenreeksen, Rekenvaardigheid, Analogieën, Ruimtelijk Inzicht, Taalgebruik, Woordbeeld en Praktisch Inzicht
De capaciteitentesten worden online afgenomen via het testplatform op deze website.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Een persoonlijkheidsvragenlijst geeft inzicht in kenmerken van een persoon. Een goede test is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende theorie, zoals de Big 5 persoonlijkheidstheorie. Deze stelt dat eigenschappen van mensen met vijf factoren te bepalen zijn, namelijk: Extraversie, Altruïsme, Openheid, Consciëntieusheid, Neurotisicme.

Elke functie verlangt een ander persoonlijkheidsprofiel. Wij stellen voor elke functie een psychologisch normprofiel op. In de rapportage beschrijven wij de testuitkomsten tegen de achtergrond van dit ‘normprofiel’ Op basis van aantal, aard en weging van de afwijkingen komen we tot advies ten aanzien van ontwikkelpotentieel van de verlangde competenties en daarmee potentiele geschiktheid.
De persoonlijkheidsvragenlijsten worden online afgenomen via het testplatform op deze website.

Meer informatie? Stuur je specifieke vraag

Coaching

Teamcoaching

Het begeleiden van groepen of teams is een specialistisch vakgebied binnen coaching. Er speelt veel boven en vooral “onder de waterlijn”. Zelforganisatie, communicatie, angst, teamfasen, eigenaarschap, werkdruk, interactie en nog veel meer. En natuurlijk de vraag van je opdrachtgever en de context van de organisatie. Voor goede samenwerking is een scherp inzicht in je eigen stijl van samenwerken en communiceren en die van je collega’s onontbeerlijk. Inspiratie halen vanuit de verschillen en deze vervolgens optimaal benutten vormen de essentie van effectieve samenwerking. Het model van ‘De Vijf Frustraties van Teamwork’ (P. Lencioni) vormen de basis van teamcoaching.

 

Meer informatie? Stuur je specifieke vraag

Individuele coaching

Soms loop je even vast in je professionele leven. Je voelt je onzeker over de positie die je inneemt, je ervaart weerstand in je team of vindt het bijvoorbeeld moeilijk om prioriteiten te stellen. Kortom, zaken waar je (regelmatig) tegen aan loopt in je werk en die je beperken. In onze coachtrajecten houden we jou een spiegel voor en gaan we samen met jou op zoek naar manieren om hier mee om te gaan. Coaching voor mensen die van baan willen veranderen, maar nog niet moeten en voor mensen die van baan moeten veranderen, maar nog niet willen!

 

Meer informatie? Stuur je specifieke vraag

Samenwerking met:

KSG Trainers & Consultants
id Plein
Talent First
Tripodie
BerkouwerZonnenberg

Het Team

Bedrijven en organisaties werken nu heel anders dan tien jaar geleden, zo ook Hyphen! Om te kunnen blijven aansluiten bij de veranderende markt heb ik ervoor gekozen om samenwerkingsverbanden aan te gaan met een aantal (trainings)bureaus en zelfstandige professionals. Dit biedt mij de mogelijkheid om met vakgenoten te kunnen samenwerken op opdrachten en mijn kennis en vaardigheden te vergroten door kennisdeling, intervisie en training. En dat bevalt heel goed!

Rolf Bredschneijder

Rolf Bredschneijder

Ik geloof dat de snelle veranderingen in de wereld mensen meer kansen biedt om zinvol werk te doen, dat beter aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Als je je bewust bent van je unieke talenten en drijfveren, dan kan je in actie komen en volop meedoen in de wereld van morgen. Daarom train en coach ik mensen op hun kracht en talent. Talentontwikkeling en ervaringsgericht leren staan daarbij centraal. Ik heb ruim 30 jaar ervaring als gecertificeerd coach en trainer en heb ervaren dat je verschillende theorieën, methodes en technieken op je eigen manier kan toepassen. Ik heb mijn eigen stijl ontwikkeld en werk graag met creatieve werkvormen. De combinatie van inhoud en vorm zet mensen aan het denken en haalt ze uit hun comfort zone.
Zelf blijf ik ook in beweging door het volgen van opleidingen in mijn vakgebied, maar ook door me te verdiepen in nieuwe technologieën en social media. Ik maak deel uit van een netwerk van vakgenoten waarbij wij samenwerken op opdrachten en ik mijn kennis en vaardigheden kan vergroten door kennisdeling, intervisie en training. En dat bevalt heel goed!

Mijn specialisatie ligt op het gebied van het geven van vaardigheidstrainingen, (loopbaan)coaching en teamcoaching. Ik werk met en voor mensen in het bedrijfsleven, bij de overheid, de zorg en in het onderwijs. Leuk en interessant om te ervaren dat iedereen op zoek is naar werk waar je jezelf kunt ontwikkelen en waar je energie en voldoening van krijgt. 

In mijn vrije tijd bezoek ik musea, speel ik tennis en kook en lees ik graag. Daarnaast begeleid ik als tourleader trekkings in Nepal.

Ik ben benieuwd naar jouw trainings- of coachvraag! 

contact

+31 6 57405505

info@hyphen.nl

adres

HNK, Van Diemenstraat 200,

1013 CN Amsterdam.