Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek. Dit boek gaat over de 'Rationele Effectiviteits Training' (RET), een veel gebruikte methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf; een groot deel van de narigheid veroorzaken we zelf. De RET-methode leert u greep te krijgen op deze niet-productieve emoties; emoties die niet alleen stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat u minder presteert dan u kunt.
Adviesvaardigheden | Impact/Invloed | Onderhandelen | Presenteren | Solliciteren | Timemanagement
Auteur(s): Theo IJzermans & Coen Dirkx
ISBN: 9789058713100